Дистанційне навчання астрономії з використанням матеріалів сайту «Астроосвіта»

Інтернет відкрив не лише широкі можливості для застосування астрономічної інформації в освіті [1], але й дав змогу на новому рівні організовувати й здійснювати дистанційне навчання астрономії [2], зокрема й з використанням телескопів з віддаленим доступом [3]. Нині Всесвітня мережа містить велику кількість різноманітних ресурсів, призначених тим, хто навчає чи навчається астрономії. Є такі ресурси і в її українському сегменті.

rys 1

З осені 2008 р. в Інтернеті функціонує сайт «Астроосвіта», призначений для висвітлення широкого кола питань щодо навчання і вивчення астрономії в загальноосвітній середній школі. Його автор і модератор Іван Крячко. Основні розділи сайту: Астроновини | Методика | Інфотека | Планетарій | Наше небо | Підручник | Проекти | Форум.

Розділ «Астроновини» вміщує регулярні повідомлення про нові відкриття в астрономії. Ця інформація дає змогу користувачам сайту стежити за результатами наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та наукових установ. Повідомлення із цього розділу сайту може використати вчитель, щоб підтримувати інтерес учнів до вивчення астрономії, а також з метою розширення своїх уявлень про досягнення сучасної астрономії. Натомість учні, завдяки цим повідомленням, мають змогу як розширювати свій кругозір, так і отримувати додаткову астрономічну інформацію.

Хоча розділ «Методика» розраховано головно на вчителів і викладачів астрономії, але в ньому знайде корисну для себе інформацію також учень, який вдається до самоосвіти. Розділ вміщує матеріали щодо різних аспектів методики навчання астрономії. Тут подано інформацію про методичні посібники, наприклад про єдину в світі роботу «Дидактика астрономи» відомого педагога Є. П. Левітана. У розділі вміщено працю автора сайту «Методика навчання астрономії у старшій загальноосвітній школі», а також інші його роботи методичного змісту. До таких належить презентація «Навіщо Вам астрономія?». В ній йдеться про те, що астрономія дає окремій, тобто будь-якій конкретній, людині — не просто біологічній істоті, що обмежує своє життя лише пошуками їжі та піклується щодо потомства, а особистості, яка живе, мислить і пізнає себе й довкілля аж до обширу нашого Всесвіту.

rys 2

Рис. 2. Перша сторінка розділу «Методика» сайту «Астроосвіта».

Презентацію «Навіщо і як навчати астрономії у старшій школі?» призначено для вчителів, які викладають астрономію в загальноосвітніх навчальних закладах. У ній зосереджено увагу на засадничих питаннях методики: навіщо навчати, чому та як навчати? Вона частково «перегукується» зі змістом презентації «Нове в астрономії для вчителя і учня», а також суттєво її доповнює.

У розділі «Інфотека» подано інформацію про публічні заходи, присвячені темі астроном-мічної освіти, а також про підручники, посібники, наочні засоби навчання, періодичні видання та ресурси мережі Інтернет, які можна використати для астроосвіти. Всі ці ресурси перевірено щодо їх змісту й відповідності навчальним програмам з астрономії, що є чинними в Україні.

Цей розділ містить низку підрозділів: публічні заходи (про семінари з питань астрономічної освіти, а також про науково-популярні та пізнавальні лекції); навчальні програми, підручники, книжки та періодика (перелік джерел з означених питань); окремі статті та мультимедіа (статті з різних питань астрономії та з питань астрономічної освіти і популяризації астрономії; посилання на ютуб-канал «Все про Всесвіт», де вміщено пізнавальні та навчальні матеріали з астрономії; інформація про електронні підручники, наочні засоби навчання і навчальні фільми); інтернет-ресурси (посилання на джерела, присвячені питанню астрономічної освіти, астрономічних новин, астрономічних зображень, а також інтернет-адреси обсерваторій і телескопів).

У розділі «Планетарій» ідеться про, можливо, найкращий засіб наочності для навчання астрономії. Таким є планетарій. Ще років 10—15 тому, говорячи про планетарій, мали на увазі культурно-просвітницьку установу, де спостерігали зоряне небо, штучно створене спеціальним апаратом. Нині вже є цифрові, електронні, індивідуальні, надувні тощо планетарії. Тобто нині є засоби, що дають змогу як вчителю, так і учневі, без особливих зусиль показати (подивитися) створене штучно зоряне небо: чи то на моніторі персонального комп’ютера, чи на екрані.

Такі засоби уможливили, хоча й неповною мірою, вирішити давню методичну проблему, пов’язану з навчанням астрономії, — йдеться про навчальні астрономічні спостереження. Серед них заслуговує на увагу комп’ютерна програма «Stellarium». Методичні рекомендації та поради щодо роботи з нею «Як працювати з електронним планетарієм “Stellarium”» вміщено за цим посиланням: http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/Yak-pratsiuvaty-z-Stellarium-1.php.

rys 3

Рис. 3. Перша сторінка сайту «Астроосвіта» з методичними рекомендаціями та порадами щодо роботи з електронним планетарієм «Stellarium».

Для ознайомлення учнів із виглядом зоряного неба в різні пори року вчитель може також скористатися «Коротким путівником зоряного неба».

Особлива роль на сайті «Астроосвіта» належить розділу «Підручник», адже тут подано докладну інформацію про підручник профільного рівня для 11 класу, що побачив світ у київському видавництві «Педагогічна думка» (http://www.astroosvita.kiev.ua/pidruchnyk/astronomiia-11kl-pidruchnyk-profil.php). Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Автори підручника Головко М.В. та Крячко І.П. підготували його за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.

Підручник відкриває навчальний матеріал розділу «Зорі». Попередні розділи, згідно з навчальною програмою, «Зоряне небо та рухи світил», «Методи та засоби астрономічних досліджень» і «Сонячна система» викладено у підручнику для 10 класу.

У розділі «Підручник» подано інформацію про навчальний посібник з астрономії (автори М. В. Головко та І. П. Крячко) для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, який створено за навчальною програмою «Астрономія. 10—11 класи. Курс за вибором». Посібник випустило в світ у 2018 р. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». 

rys 4

Рис. 4. Сторінка сайту «Астроосвіта» з інформацією про навчальний посібник «Астрономія» для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний посібник реалізує зміст варіативного складника профільного навчання астрономії в старшій школі. Він призначений учням 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. У ньому на засадах компетентнісно орієнтованого підходу висвітлюється навчальний матеріал з астрономії, що розширює та поглиблює зміст профільного предмету «Астрономія». Містить систему вправ та завдань, спрямованих на формування та розвиток предметної і ключових компетентностей учнів у процесі навчання астрономії.

На сторінці http://www.astroosvita.kiev.ua/pidruchnyk/astronomiia-10-11kl-posibnyk.php вміщено посилання на pdf-файл цього навчального посібника. Його можна завантажити й вільно використовувати для навчання чи вивчення астрономії.

Серед матеріалів, уміщених в розділі «Проекти», заслуговує на увагу інформація про Всеукраїнську учнівську олімпіаду з астрономії (http://www.astroosvita.kiev.ua/proekty/astroolimpiada/olimpiada_astroedu.php). Для дистанційного навчання астрономії корисними є завдання і задачі, які розв’язували учасники цієї олімпіади. Наприклад, завдання і задачі IV етапу ІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії вміщені на цій сторінці.

rys 5

Рис. 5. Знімок з екрана сайту «Астроосвіта», де вміщено завдання і задачі IV етапу ІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії.

На сайті «Астроосвіта» вчитель знайде інформацію про конференції, присвячені питанням астрономічної освіти, докладні розповіді про Міжнародний рік астрономії та Астрономічний педагогічний фестиваль, який було проведено в Україні з нагоди цієї непересічної події в історії астрономії, а також про безстрокову науково-просвітницьку програму «За астрономічну культуру в Україні!» і майстер-клас «Пізнаваймо зоряне небо!».

З огляду на завдання організації дистанційного навчання доцільно звернути увагу на роботу зі створення в Україні астрономічного науково-освітнього інформаційного середовища засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вже нині, крім сайту «Астроосвіта», діють окремі його складові, зокрема «Український астрономічний портал», науково-популярний астрономічний інтернет-журнал для широкого загалу «Наше небо» та ютуб-канал «Все про Всесвіт». Зазначені ресурси містять великий обсяг інформації, яку можна використати для цілей дистанційного навчання астрономії.

Література

1. І. Крячко, Нове в астрономії : книга для вчителя та учня. – К. : Шк. світ, 2013. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

2. І. П. Крячко, Інтернет-підтримка вивчення шкільного курсу астрономії, Фізика в школах України. № 15–16 (115–116). С. 50–52. 2008.

3. І. П. Крячко, Виконання навчальних астрономічних спостережень на телескопах з віддаленим доступом, Інформаційні технології і засоби навчання. т. 50, № 6. С. 50–56. 2015.

Докладніше про «Наше небо»

Це науково-популярний астрономічний інтернет-журнал для широкого загалу, створений у 2016 році. Назва «НАШЕ НЕБО» виникла у 1998 р. під час обговорення з директором Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України академіком Я.С. Яцківим ідеї щодо заснування Київським республіканським планетарієм науково-популярного видання астрономічного змісту.

Упродовж 2006—2009 рр. я видавав малим накладом журнал «НАШЕ НЕБО.observer», а з 2010 р. веду блог «Ми і Всесвіт». Далі науково-популярні матеріали вміщуватиму головно на цьому сайті.

Іван Крячко

Написати електронний лист

Ви маєте змогу написати електронного листа з будь-якого питання щодо астрономії та інтернет-журналу «Наше небо»

Дякуємо за Вашу увагу до «Нашого неба»!

Please publish modules in offcanvas position.